Dags för förändring?

Lösningsfokuserad korttidsterapi, coaching och mindfulness på svenska och finska i hela Finland.

Oavsett vilka utmaningar eller förändringsbehov du tacklas med, stöder korttidsterapi, coaching eller mindfulness dig att hitta balans i livet och må bra med dig själv. Tjänsterna ges på distans eller vid behov på plats i Helsingfors.

Målet med alla mina tjänster är att hjälpa dig hitta det flexibla lugna sinnet i allt du gör.


Terapi

Livet kan kännas tung och glädjen saknas. Du känner kanske ångest, utmattning, sorg eller hopplöshet? Du ältar, oroar dig och grubblar?

 • Lösningsförkuserad korttidsterapi är samtalsstöd med låg tröskel i svåra livssituationer.
 • Du behöver ingen remiss.
 • Terapin fungerar både som individuell terapi och som parterapi.
 • Det räcker att du vill diskutera din livssituation.
 • Att delta i terapi kan vara ett av de svåraste besluten i ditt liv, – och det bästa. Bli inte ensam.
 • Dags för terapi? Ta det första steget.

Coaching

Vill du ändra på något? Förbättra självförtroendet? Förstå andra människor eller dig själv bättre? Förbereda dig för förändringar i livet? Hitta verktyg för att tackla utmaningar i arbetslivet eller på det privata planet?

 • Lösningsfokuserad coaching hjälper dig att få klarhet i dina tankar och önskemål.
 • Du ställer mål och planerar strategier för att uppnå målen.
 • Coaching hjälper dig att hålla fokus och att skapa starkare motivation.
 • Förändringar sker genom att ändra våra vanor, rutiner och förhålllningssätt.
 • Dags för förändring? Ta det första steget.

Mindfulness

Hur skulle det kännas om du kunde lita på att du kan fungera som ditt bästa jag även om läget är som värst? Vill du hitta nya knep att leva med dina vandrande tankar?

 • Mindfulness (medveten närvaro) är en metod som kan användas för att hantera stress, oro och ångest.
 • Det går att träna upp förmågan till medveten närvaro.
 • Mindfulness leder till ökat välmående: kroppen reagerar och både sinnet och kroppen mår bättre.
 • Dags att ta i bruk mindfulness? Ta det första steget.