Om mig

Kristiina ”Kitta” Koli

Jag ger lösningsfokuserad korttidsterapi, coaching och mindfulness-handledning.

Varje människa är värdefull och för mig är det viktigt att skapa en trygg och lugn stund i ditt liv.

Min mormor kallade mig för late bloomer då mitt intresse för skola och studier väcktes väldigt sent i livet. Då det väl väcktes, föddes en livslång hunger för att lära mig mera om allt som gynnade mitt liv och mitt arbete.

Mina personliga utmaningar och mitt stressfulla jobb som ledare för en stor skola ledde mig först till studier inom NLP och lösningsinriktad coaching- och ledarskap.  Mindfulness blev en del av min vardag då jag tacklades med ett rastlöst sinne, som gick på autopilot dygnet runt och påverkade störande både min koncentrationsförmåga och nattsömnen. Sist men inte minst tog jag mig an studier inom lösningsfokuserad korttidsterapi och positiv psykologi för att söka verktyg att stöda ungdomar och vuxna med utmaningar med sitt välmående.

Jag träffar en mångfald av olika personer i olika åldrar och för mig är det viktigt att alla känner sig sedda, hörda och respekterade precis sådana som de är. 

Vi kan inte alltid påverka det som livet för med sig. Det är viktigt att inse att vi däremot kan påverka hur vi förhåller oss till livet. Som coach och terapeut utmanar jag dig att röja undan de hinder som dina tankar, dina förutfattade uppfattningar och förhållningssätt ställer dig. Jag är din guide i din personliga förändringsresa. Jag utmanar dig med frågor och jag hjälper dig hitta dina undangömda resurser och all den kunskap du har inom dig för att lösa problem. Jag stöder dig i din förändringsprocess där du steg för steg hittar det liv du mår bra av.

Livet består av människorelationer, vårt livliga sinne och en hel del val. Livet är värt att leva just nu som det är.


Man ska göra mera av det som fungerar och om det inte fungerar ska man göra annorlunda. 


Kristiina ”Kitta” Koli


  • tvåspråkig (svenska/finska)
  • Arbetserfarenhet: 26 år inom bildningen, varav 19 som rektor
  • Filosofie magister | Åbo Akademi
  • Lösningsfokuserad korttidsterapeut (60 sp), inkl. tilläggsstudier 30 sp, som krävs för psykoterapistudier | Helsingin Psykoterapiainstituutti
  • Result Certified Coach RCC | Neuroleadership Group
  • Mindfulness-handledare | Mind@work
  • NLP Master Practitioner | Reetta Vanhanen

Terapi: Steve de Shazer och Insoo Kim Berg utvecklade lösningsfokuserade korttidsterapin i USA på 1970-talet. Tapani Ahola och Ben Fuhrman har utvecklat kortidsterapin i Finland. Finsk forskning har visat att lösningsinriktad korttidsterapi är minst lika effektivt som andra beprövade terapiformer.

Lösningsfokuserad coaching: David Rock utvecklade den lösningsinriktade modellen för coaching, då han insåg att människor i allmänhet vet vad de borde göra för att lyckas. Lösningsinriktad coaching hjälper människor att koncentrera sig, förbinda sig och fokusera sin verksamhet på att åstadkomma förändring. 

Ta kontakt och inled din resa mot förändring.