Terapi

Lösningsfokuserad korttidsterapi är en förebyggande stödform som kan hjälpa hantera en svår livssituation och att få dig att må bättre.

I lösningsfokuserad korttidsterapi kartläggs nuläget och utmaningarna i livet utan att fastna i det förflutna. Du slipper dömmandet och kritik, du slipper värderingar av bra eller dåligt. Terapeutten är din följeslagare och terapisamtalen är baserade på trygghet, förtroende och medkänsla för dig som du är. Terapisamtalen fokuserar på vad du vill uppnå.

Genom samtal ser du nya förhållningssätt, du blir medveten om dina personliga resurser, dina styrkor, färdigheter och förmåga att nå mål. Du får nya insikter hur du kan hantera ditt liv och dina känslor för att må bra. Terapin stöder dig i din individuella resa mot de förändringar i livet du vill förverkliga.

Korttidsterapi är kortvarigt. Du behöver inte förbinda dig till en process. Ibland räcker det med ett samtal, ibland kan de ta 10–20 terapisamtal för att åstadkomma resultat. Du bestämmer själv från gång till gång om du vill fortsätta eller inte.

Lösningsfokuserad korttidsterapi har i ett stort antal studier visat goda resultat och är ett evidensbaserat sätt att arbeta med många problem inklusive ångest, depression, skam eller i olika krissituationer.

De vanligaste orsakerna att delta i terapi


 • Problematiska livskriser (skilsmässa eller utmaningar i parförhållandet eller i familjen)
 • Ångest eller oro
 • Sorg
 • Ensamhet
 • Utmattning, utbrändhet

Korttidsterapi fungerar bra för människor i olika åldrar. Den passar både som individuell terapi, parterapi eller i grupp. 

Pris

Individuell terapiParterapi
1 x 50 min 65 €1 x 90 min 100 €
3 x 50 min 180 € *3 x 90 min 360 € *
6 x 50 min 330 € *6 x 90 min 690 € *

*Pris då du betalar hela paketet efter första besöket.

Priser ink. moms 24 %.
Korttidsterapin är inte berättigad FPA-ersättning.

Bra att veta

 • Samtalen dokumenteras inte i patientregister och alla samtal är konfidentiella.
 • Du behöver ingen remiss.
 • Terapin ges på distans eller vid behov på plats i huvudstadsregionen.
 • Enligt forskning är terapi på distans lika effektivt som på mottagning.
 • Du behöver en smarttelefon, en tablett eller en dator för att delta i terapin på distans.
 • Då du bokat en tid, skickar jag en länk i din epost och genom att klicka på den kan du delta.
 • Om dina utmaningar verkar vara för stora för korttidsterapi, hanleder jag dig vidare. Processen att få vård kan vara lång och korttidsterapi kan hjälpa dig att hantera stunden i väntetiden. Livet är värt att leva även i svåra stunder.

Dags för terapi? Ta det första steget.